Buscador

Buscador de llibres

61-80 de 255 resultats. Netejar flitres.
La història d'una línia de tren emblemàtica
García Rifà Lluis
Els Montcada:Una família de Nobles catalans a l'Edat Mitjana (1000-1230)
Shi9deleer J.C.
Història de Menorca
Pons Guillermo
La diàspora republicana
Avel·lí Artís-Gener
Una institución cenyenaria
Manuel Rocabert Bosch
Las Cajas de ahorro Barcelonesas
Dr. Pedro Voltes Bou
Fenix o l'esperit de renaixença
Joan Estelrich
Un poble dins la ciutat: Les Corts
Francesc Carbonell i Barberà
Petita història de la Guerra Civil
Joan Sariol Badía
La batalla de l'Ebre
Estanislau Torres
Els moviments d'emancipació nacional
Nin, Andreu
Sintesi d'història dels Països Catalans
Moners, Jordi
Colonia Julia Augusta Paterna Faventia. Barcino
Balil, Alberto
Historia de Catalunya. Tomo VII
Bofarull i Broca, Antoni de
Historia de Catalunya. Tomo V
Bofarull i Broca, Antoni de
Historia de Catalunya. Tomo III
Bofarull i Broca, Antoni de
Historia de Catalunya. Tomo I
Bofarull i Broca, Antoni de
Els segadors. Himne nacional de Catalunya
Massot i Muntaner J., Pueyo S. i Martorell O.
Els catalans i el poder
Vidal-Folch ed.
Actualitat i horitzons de l'Enginyeria catalana
Varis